نویسنده = قاسمی، جواد
آموزش‌های علمی‌-‌کاربردی و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ آزاده خدابخشی


آموزش‌ شغل‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی


تاریخچة آموزش‌های علمی-کاربردی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ آزاده خدابخشی


شماره‌های پیشین نشریه