نویسنده = گودرزی، محمدعلی
ارتباط دانش‌آموختگان با بازار کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

محمدعلی گودرزی؛ پوریا پورقاسمی


مهارت آموز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

محمدعلی گودرزی؛ ابراهیم مزاری


شماره‌های پیشین نشریه