نویسنده = چیت ساز، احسان
شرکت‌های زایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

احسان چیت ساز؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


آموزش علمی کاربردی و شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

احسان چیت‌ساز؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


شماره‌های پیشین نشریه