نویسنده = مرادنژادی، همایون
کارگاه آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

همایون مرادنژادی


ارتقاء شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

همایون مرادنژادی


کارگروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

همایون مرادنژادی


فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

همایون مرادنژادی


آموزش‌های علمی کاربردی و توسعه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

همایون مرادنژادی


شماره‌های پیشین نشریه