نویسنده = واحدی، مرجان
ظرفیت‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مرجان واحدی


خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر مرجان واحدی


توسعه کارراهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر مرجان واحدی


شماره‌های پیشین نشریه