نویسنده = ترکاشوند، زهرا
آموزش علمی_کاربردی و بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

زهرا ترکاشوند؛ امیرعلی رشیدی


آموزش علمی کاربردی روستاییان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

زهرا ترکاشوند


شماره‌های پیشین نشریه