نویسنده = پورقاسمی، پوریا
ارتباط دانش‌آموختگان با بازار کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

محمدعلی گودرزی؛ پوریا پورقاسمی


شماره‌های پیشین نشریه