نویسنده = رشیدی، امیرعلی
آموزش علمی_کاربردی و بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

زهرا ترکاشوند؛ امیرعلی رشیدی


شماره‌های پیشین نشریه