نویسنده = الهام ابراهیمی
توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی


نظام ارشدیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی؛ علی شجاع


نظام طبقه‌بندی مشاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی


خصوصیات بنیادی طراحی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام ابراهیمی


شماره‌های پیشین نشریه