نویسنده = ابرقوی زاده، زاهده
استارتاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


شتاب دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


شماره‌های پیشین نشریه