نویسنده = جلالیون، ندا
آموزش‌های علمی-کاربردی و تولید (ملی و بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون


شماره‌های پیشین نشریه