موضوعات = 103-آموزش‌های علمی-کاربردی و توسعه اقتصادی
آموزشهای علمی-کاربردی و توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر سید داوود حاجی میررحیمی


شماره‌های پیشین نشریه