راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

نمونه مقاله

نویسندگان محترم

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند در نگارش مقالات دانشنامه آموزشهای علمی-کاربردی نکاتی لازم به ذکر است که از شما نویسنده محترم انتظار می‌رود، در هنگام نگارش و اصلاح مقالات رعایت بفرمایید. بدیهی است که رعایت موارد ذیل در تسریع فرآیند داوری کار شما اهمیت شایانی دارد. لذا پیشاپیش از همکاری و توجه شما به رعایت این نکات کمال تشکر را داریم:

- نویسنده مسئول در مقاله اصلاحی و نهایی، صرفاً می‌بایست شخص دارنده نامه سفارش مقاله باشد.

- سقف تعداد حضور نام نویسندگان در مقالات مختلف این دانشنامه 5 مقاله است. لذا درصورتی‌که نویسنده‌ای در بیش از این تعداد مقاله همکاری کرده باشد، امکان حذف نام ایشان از برخی مقالات و به تشخیص دبیرخانه وجود خواهد داشت (مگر با صلاحدید شورای علمی یا وجود نامه سفارش به نام نویسنده).

- تاکید می شود محتوای مقالات با حفظ رویکرد علمی-کاربردی و با توجه به چگونگی و ارتباط موضوع در آموزشهای علمی-کاربردی تهیه شوند. 

- در نگارش مقالات دقت فرمایید که هیچ‌گونه متنی اعم‌از جمله تا پاراگراف به‌هیچ‌عنوان در بدنه مقاله تکرار نشده باشد ولو در زیرعنوان‌های جداگانه.

 

- عنوان مقدمه در مقالات قرار نمی‌گیرد. درصورت ارائه این عنوان، مطالب مفید و موردنیاز ارائه‌شده در مقدمه به سایر زیربخش‌های مرتبط مقاله منتتقل شوند.

 

- مقالات خلاصه و نتیجه‌گیری نداشته باشند.

توضیح: چنانچه در بخش نتیجه‌گیری مطالب دارای رفرنس می‌باشد، مطالب قابل استفاده و غیر تکراری در بخش‌های دیگر وارد شود.

- در مراحل ارسال کردن مقاله وارد کردن چکیده و کلید واژگان الزامی نیست.

-  شیوه ارجاع‌دهی منابع درون‌متنی و پایان متن بر اساس فرمت APA تنظیم شود.

توضیح:

نحوه تنظیم ارجاعات درون‌متنی: ارجاعات منابع انگلیسی به انگلیسی و ارجاعات منابع فارسی به فارسی درج شوند. در مورد منابع فارسی (نام خانوادگی، سال)، در مورد منابع انگلیسی (family name, year). در مورد منابع با بیش از یک نویسنده، منابع اینترتی و ... مطابق دستورالعمل apa عمل شود. در نقل‌قول‌های مستقیم ذکر شماره صفحه در ارجاعات ضروری است.

- ارجاع خواننده به منابع دیگر (متون مرجع) "جهت کسب اطلاعات بیشتر" در مقالات این دانشنامه صورت نمی‌گیرد.

- به‌روز بودن منابع در تدوین مقالات دارای اهمیت است.

- حجم مقالات براساس حجم مندرج در نامه سفارش مقالات تنظیم شود. قرارداد فی‌مابین نویسنده و پژوهشکده که در صورت تایید چاپ مقاله منعقد خواهد شد، براساس سقف درخواستی (بدون احتساب منابع) تنظیم خواهد شد (مگر با صلاحدید و تایید شورای علمی). لذا هنگام ارسال به حجم مقالات توجه نمایید.

          با تشکر