ارزیابی عملکرد دانش آموختگان مراکز آموزش علمی- کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 عضو هیئت‌ علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)