آموزش‌های علمی-کاربردی و تولید (ملی و بین‌المللی)

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنایع- دانشکده مدیریت- دانشگاه شهید بهشتی

2 ندا جلالیون (دانشگاه تکنولوژی مالزی