شرکت‌های زایشی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه یزد

موضوعات