آموزش علمی کاربردی و شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

3 دانشجو دکتری

موضوعات