دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزشیابی فرآیندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

ناصر ولی‌زاده؛ مسعود بیژنی؛ داریوش حیاتی


مبانی اسلامی آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سلیمان عباسی


فناوری آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

احمد باسامی


نظام آموزش دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

آسیه کشاورز دستک


آزمون (آزمایشی، میدانی، ...)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

فاطمه شیدایی؛ مسعود بیژنی؛ ناصر ولی‌زاده


طراحی برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


یادگیری باز و انعطاف پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مهتاب پورآتشی


آموزش رسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سجاد مرادی


ارتباط دانش‌آموختگان با بازار کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

محمدعلی گودرزی؛ پوریا پورقاسمی


رتبه بندی مدرسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

اصغر زمانی


یادگیری خارج از موسسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مهتاب پورآتشی


برنامه‌ریزی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


آموزش نیمه حضوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی


مدرس خبره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مهتاب پورآتشی


رهبری آموزش های علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

عبدالحمید دلشاد؛ نادر قلی قورچیان


کارگاه آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

همایون مرادنژادی


ارتقاء شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

همایون مرادنژادی


شبکه حرفه ای مدرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

رومینا امیری؛ سید یوسف حجازی


ارزیابی عملکرد دانش آموختگان مراکز آموزش علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

سقا افراخته؛ رضا حسین پور


توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی


نظام ارشدیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی؛ علی شجاع


نظام طبقه‌بندی مشاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

الهام ابراهیمی


ارگونومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


امنیت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


آموزش‌های علمی‌-‌کاربردی و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ آزاده خدابخشی


آموزش‌ شغل‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی


تاریخچة آموزش‌های علمی-کاربردی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ آزاده خدابخشی


توسعه آموزش‌های علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

علی معصومیان کلشتری


آموزش‌هـای علمی-کاربردی ویژه گروه‌های خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

راضیه نامدار


مشاغل فراموش‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

زهره شیرین بخش


صنف در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

زهره شیرین بخش


کالج تربیت تکنسین کلمبو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

عباس نوروزی؛ افسانه زارعی ده‌باغی


آموزش‌های علمی-کاربردی در انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مریم محمودی


آموزش‌های علمی -کاربردی در دانمارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه‌السادات مهدیه‌السادات میرترابی


آموزش های علمی‌-‌کاربردی در فنلاند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه‌السادات میرترابی


آموزش‌های علمی-کاربردی و تولید (ملی و بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون


تربیت مربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

سید نورالدین محمودی


مبانی فلسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

سید نورالدین محمودی


استاد شاگردی سنتی و نظریه های نوین آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

فاطمه خالوندی


آموزش‌های علمی کاربردی در افریقای جنوبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

افسانه زارعی ده‌باغی


تجاری‌سازی (دانش فنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


خوشه‌های فناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


خصوصیات بنیادی طراحی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام ابراهیمی


راهبردها و فرایندهای خدماتی پشتیبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

سمانه لاجوردی


آمادگی حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


آمایش ‌آموزش‌های‌ علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

سیما بوذری


آموزش پودمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر احمدرضا دوراندیش


آموزش جبرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

رضا موحدی


آموزش جوار کارخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر خلاقی


آموزش معلم محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

زهرا خوشنودی فر؛ عنایت عباسی


الگوهای طراحی برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مهسا سعدوندی؛ عنایت عباسی


فرآیند تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

عنایت عباسی؛ هادی مؤمنی‌هلالی


محتوای برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

حامد صفاری؛ عنایت عباسی


نیاز‌سنجی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سمیه مرادحاصلی؛ عنایت عباسی؛ اعظم خطیب‌زاده


یادگیری ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

امیر افضلی گروه


ظرفیت‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مرجان واحدی


کارگروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

همایون مرادنژادی


آموزش درون محیط کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مهتاب پورآتشی


آموزش ضمن خدمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

عبدالمطلب رضائی؛ صبا احمدی


آموزش فنی و تربیت حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر خلاقی


آموزش کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی


آموزش موسسه مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

رضا موحدی؛ مهرداد پویا


آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آسیه کشاورز دستک


آموزش‌های علمی-کاربردی در استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

جواد فرهودی


آموزش‌های علمی کاربردی در فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مریم محمودی؛ مهدیه‌السادات میرترابی


آموزش‌های علمی-کاربردی در فیلیپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر میرک زاده؛ مصیب غلامی؛ سمیه شهبازی


اقدام پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سجاد مرادی


فرصت مطالعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

اصغر زمانی


مدرس( تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

اصغر زمانی


فرهنگ سازمانی در واحدهای آموزشی آموزشهای علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ رویا کرمی


المپیاد مهارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید محمود اسفندفرد


دانش، مهارت، نگرش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر محسن سلمانی


درونداده های آموزش های علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

(دانشجوی دکتری) سمیه مرادحاصلی؛ پوریا عطائی


دورکاری در نظام علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر مرتضی گل‌نژاد؛ امیرعلی نصیری


شرکت‌های زایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

احسان چیت ساز؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


سبک‏های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


آموزش علمی کاربردی و شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

احسان چیت‌ساز؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


اخلاق حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید جلال موسوی خطیر


فناوری تدریس در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


نظام ترفیع /ارتقاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

اصغر زمانی


فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

همایون مرادنژادی


خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر مرجان واحدی


هرم تحصیلی و اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مهتاب پورآتشی


آموزش علمی_کاربردی و بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

زهرا ترکاشوند؛ امیرعلی رشیدی


مهارت آموز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

محمدعلی گودرزی؛ ابراهیم مزاری


تاریخچه آموزشهای علمی-کاربردی در جهان (روند، موسسات، تربیت مربی و مدرس و ...)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر سید داوود حاجی میررحیمی


نظام تربیت مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

اصغر زمانی


یادگیری مبتنی بر پدیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


انواع مهارت در آموزش‌های علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

ابراهیم صالحی عمران؛ فرناز عین خواه


آموزش علمی کاربردی روستاییان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

زهرا ترکاشوند


برنامه‌ریزی راهبردی در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


یادگیری اجتماعی در آموزش‏های علمی – کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

عبدالمطلب رضائی؛ فاطمه کاظمی


تحصیلات تکمیلی در آموزش های علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علیرضا جمالزاده


اهداف برنامه درسی آموزش‏های علمی کاربردی (شناختی- عاطفی- روانی حرکتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


آموزش‌های علمی کاربردی و توسعه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

همایون مرادنژادی


مخاطرات شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

محمدرضا شیخ‌ربیعی


کلینیک مشاوره شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


استارتاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


مدرسه فنی (هنرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر میرک زاده؛ مصیب غلامی؛ سمیه شهبازی


بازارچه کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


آموزشهای علمی-کاربردی و توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر سید داوود حاجی میررحیمی


استانداردهای آموزشی و انطباق با مشاغل موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی‌اصغر خلّاقی


تحلیل کار (Task analysis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

محمدشریف شریف‌زاده؛ مهنوش شریفی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


توسعه کارراهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر مرجان واحدی


شتاب دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


چیستی و ساختارآموزش‌های علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

جواد فرهودی


شماره‌های پیشین نشریه